logo
logo
Tư vấn miễn phí:
0977 094 555
0913 492 192
Vietnamese English

BẢO TRÌ TỦ TỤ BÙ

Time 09.05.2023 10:10 | View 11

Bảo trì kiểm tra tủ tụ bù cho công ty TNHH CPV FOOD Bình Phước

Thay thế những thiết bị bị hư hỏng: tụ bù, contactor, mccb...

Bảo trì trạm biến áp

Time 18.02.2023 09:58 | View 49
Bảo trì trạm biến áp

Trạm biến áp 1250kva

Time 18.02.2023 09:50 | View 70
Trạm biến áp 1250kva tại nhà máy xử lý nước thải khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn

Trạm biến áp 560 KVA

Time 21.12.2015 03:56 | View 1.820

Trạm biến áp 1250 KVA

Time 28.07.2017 10:22 | View 1.903

Lĩnh vực thi công xây lắp

Time 10.11.2015 11:44 | View 1.651
1