logo
logo
Tư vấn miễn phí:
0977 094 555
0913 492 192
Vietnamese English
Time 10.11.2015 11:44 | View 1.562

Nhận thi công xây lắp, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục:

  • Thi công xây dựng các trạm biến thế
  • Thi công đường dây trung hạ thế
  • Cải tạo di dời lưới điện đến 35kV
  • Thi công hệ thống chiếu sáng công cộng.
  • Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới nhà xưởng
  • Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới nhà xe
  • Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới nhà kho
  • Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới đường giao thông nội bộ công ty...;

 


Bài liên quan