logo
logo
Tư vấn miễn phí:
0977 094 555
0913 492 192
Vietnamese English
Time 10.11.2015 11:57 | View 3.448

Khi lắp đặt hai máy biến áp để vận hành song song, phía đặt hàng nhất thiết phải đặt yêu cầu kỹ thuật rõ ràng với nhà chế tạo.

1/ Tại sao hoặc khi nào phải ghép song song hai máy biến áp:
- Không có sẵn một máy biến áp duy nhất để đáp ứng nhu cầu tổng tải.
- Nhu cầu sử dụng năng lượng tăng lên theo thời gian đòi hỏi phải tăng công suất máy biến áp. Khi đó ta phải ghép song song hai máy biến áp để đảm bảo công suất.
- Để đảm bảo độ tin cậy khi cung cấp. Ngay cả khi một trong hai máy bị lỗi hay hư hỏng, hay ta cần bảo trì bảo dưỡng, thì vẫn còn máy để hoạt động.
- Giảm công suất tiêu thụ cho tải.

2/ Điều kiện vận hành song song hai máy biến áp:
- Các máy biến áp phải cùng tổ đấu dây.
- Các máy phải cùng tỷ số biến, hoặc chênh nhau không quá 0,5%.
- Điện áp ngắn mạch Uk chênh nhau không quá 10%.
- Các máy biến áp hoàn toàn đồng pha.

3/ Sơ đồ cho hai máy biến áp vận hành song song:

 

 

4/ Bước thao tác vận hành:
- Đóng cầu dao cắt phía cao thế MBA1, và vận hành không tải MBA1.
- Đóng cầu dao cắt phía hạ thế MBA1, cung cấp công suất P1.
- Tiếp tục đóng cầu dao cắt phía cao thế MBA2, và vận hành không tải MBA2.
- Tiếp tục đóng cầu dao cắt phía hạ thế MBA2, cung cấp công suất P2.
- Được tổng công suất cung cấp cho tải: P = P1 + P2.

5/ Ngắt một máy để sửa chữa hoặc vận hành luân phiên:
- Mở cầu dao cắt phía hạ thế một trong hai máy;
- Tiếp tục mở cầu dao cắt phía cao thế.
Công suất cung cấp bây giờ chỉ cong một nửa. Chú ý việc cách ly một máy ra khỏi tải phải thực hiện theo thứ tự hạ thế trước và cao thế sao, không làm ngược lại.

6/ Các phương án đáp ứng nhu cầu:
Khi một trạm biến áp, muốn nâng công suất để tăng tải, trong khi không muốn thanh lý máy biến áp cũ, một là: sẽ thiết kế cung cấp máy biến áp thứ hai đáp ứng các điều kiện để vận hành song song với máy hiện tại; hai là: cải tạo hai máy biến áp để hai máy biến áp đáp ứng các điều kiện vận hành song song.